Spelregels


1.    Deelname aan Landgoedkamp Buitenzorg staat open voor vrijwilligers van Staatsbosbeheer. Je bent vrijwilliger als je in het weekend van het Landgoedkamp op zaterdag werkt voor Staatsbosbeheer. Per deelnemend gezin werkt minimaal één persoon als vrijwilliger.

2.    Vaste vrijwilligers geven zich in principe op voor een heel seizoen, zijn minimaal de helft van het aantal weekenden aanwezig en worden aangemeld bij Staatsbosbeheer als vrijwilliger. Incidentele vrijwilligers komen één of enkele keren per seizoen.

3.    De weekenden van het Landgoedkamp worden tweewekelijks gehouden van april tot en met oktober en beginnen op vrijdag om 14.00 uur en eindigen op zondag 18.00 uur. Indien feestdagen in het weekend vallen kunnen er extra dagen worden ingepland. 

4.    Deelnemers geven zich van tevoren op bij Ewald en Sabine Hermsen: e.hermsen2@chello.nl. Weekenden gaan door als uiterlijk twee weken vóór het geplande weekend minimaal vier vrijwilligers zich hebben aangemeld. Eventuele afmeldingen zo snel mogelijk melden bij Ewald en Sabine.

5.    Elk weekend is minimaal één ervaren vrijwilliger (waarnemer) aanwezig die zorg draagt voor het openen en afsluiten van het Landgoedkamp, de contacten met Staatsbosbeheer en de verdeling van huishoudelijke taken onder de deelnemers, zoals de toilettent, het waterpunt en het kampvuur.

6.    Op zaterdag zijn de werkzaamheden bij Staatsbosbeheer van 09.30 -12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen meedoen aan de werkzaamheden voor zover de aard hiervan dit toelaat en een meewerkende ouder direct toezicht houdt.

7.    Vaste deelnemers betalen 20 euro per persoon per seizoen. Incidentele deelnemers betalen twee euro per persoon per overnachting. De bijdragen zijn ter dekking van de kosten van het Landgoedkamp, zoals de stookvergunning, het onderhoud en de vervanging van materialen en dergelijke.

8.    Deelnemers aan het Landgoedkamp volgen de richtlijnen op van Staatsbosbeheer en eventuele aanwijzingen van ervaren vrijwilligers.

9.    Berijden van het terrein met de auto is toegestaan mits stapvoets rijdend. Parkeren kan alleen op het aangewezen parkeergedeelte.

10.  Op zaterdagavond wordt een kampvuur gehouden. Hierbij gelden de regels zoals vermeld in de stookvergunning. Kinderen mogen alleen bij de kampvuurkuil onder toezicht van volwassenen. Kinderen vanaf 12 jaar mogen helpen met stoken onder toezicht van ouders.